Teknikklubben
 
 

Vi träffas varannan onsdag kl 17.30 - 19.30 och bygger och programmerar Lego Mindstorms robotar. Lego Mindstorms-kitet och dator tar man med sig själv.


Barnen är indelade i grupper enligt nedan:

  1. Intro: Bygger med tekniklego och vanligt lego

  2. Lätt (7 - 9 år): Bygger (och programmerar) lättare NXT-modeller. Fokus ligger på att bygga och sedan programmera utifrån barnens intresse och mognad. Vi försöker bygga modeller och ladda ner färdiga program, eller skriva enklare program själva, där resultat fås efter ett eller max två tillfällen.

  3. Avancerad (från 9 år): Vi går igenom lättare programmeringsteknik, problemlösning och hur man arbetar i grupp. Vi är inriktade på att kunna delta i First Lego League.


Att vara med kostar 100 kr per termin.


Vad behöver man ha med sig? Ett legomindstorm-kit, dator och ett glatt humör!


Intresserad? Vill veta mer? Kontakta Lennart och Maria Berlin via mail, robokidz@teknikklubben.se.


Alla donationer av tekniklego, tekniska leksaker eller andra bidrag till klubben emottages tacksamt!


Schema för våren 2012

18 jan

1 feb

22 feb

7 mars

21 mars

4 april

18 april

2 maj


2011-12-13

 
Legogruppen
man måste inte vara byggmästare...